X
Menu
X

Omsorgsteknologi

Veksten i antall eldre og pleietrengende vil være stor i årene som kommer. Samfunnet må derfor ta i bruk teknologiske hjelpemidler i langt større grad enn i dag.

Trygghet og sikkerhet er grunnleggende for menneskers livskvalitet. Careto har som mål å bidra med teknologiske løsninger til helse- og omsorgssektoren som er enkle å bruke selv om det som ligger bak kan være svært avansert. Det er brukerne som står i sentrum – ikke teknologien!

For informasjon om aktuelle produkter for hjem og fritid, besøk vår nettbutikk tryggereliv.no

Se video om mobil trygghetsalarm

Handlekurv