X
Menu
X

Lovendring åpner for GPS

Stortinget vedtok i mai 2013 endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som gjør at bruk av sporingsutstyr kan benyttes som hjelpemiddel i omsorgssektoren.

Linker til mer info får du her.

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2012-2013/vedtak-201213-062/

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=56884

Se video om mobil trygghetsalarm

Handlekurv